Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Classroom Objects

15 λεπτά

Ας εξακριβώσουμε τι μάθαμε

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή αποσκοπεί στη χρήση του σχετικού λεξιλογίου και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών ως προς την επίτευξη των γνωστικών στόχων.

 

 

Production

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές καλούνται να δουν το διαδραστικό βίντεο Classroom Objects. Κάθε φορά που το βίντεο θα σταματά, θα τους ζητά να απαντούν στην ερώτηση "What's this?" συμπληρώνοντας τη φράση "It's a ..." .

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν τα αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε κάρτα και να γράψουν σύντομες φράσεις (Count and write).

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. 

 

 

 

 

Classroom Objects

Διευκρίνιση: 
Ενώ θα παρακολουθείτε το βίντεο, αυτό θα σταματά ρωτώντας σας "What's this?". Εσείς θα πρέπει να κάνετε κλικ επάνω στο διαδραστικό κουμπί ΄'Fill in" και να συμπληρώνετε τη φράση "It's a ..."
Σχόλιο: 
Προσοχή: Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να γράφετε μόνο με μικρά γράμματα! Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε στο μπλε πλαίσιο " Έλεγχος απαντήσεων" για να εξακριβώσετε εάν απαντήσατε σωστά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "x" για να επιστρέψετε στο βίντεο και να επιλέξετε τη συνέχιση της αναπαραγωγής του πατώντας επάνω στο τριγωνάκι που συμβολίζει την έναρξη.

Count and write

Διευκρίνιση: 
Να γράφετε μόνο με μικρά γράμματα και να μην ξεχνάτε να αφήνετε κενό ανάμεσα στις λέξεις. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη φράση σας, πατήστε στο μπλε πλαίσιο " Έλεγχος Απαντήσεων " και διαπιστώστε εάν απαντήσατε σωστά.
Σχόλιο: 
Το δεξί βελάκι, που υπάρχει κάτω από κάθε κάρτα, σας οδηγεί στην επόμενη κάρτα ενώ το αριστερό σας επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαριάνθη Διαμαντέλλη (Εκπαιδευτικός)