Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης

45 λεπτά

Χρησιμοποιούμε τη SYMBOL για την αλλαγή χαρακτήρων

Φύλλα Εργασίας

Δείχνουμε πώς αλλάζουμε τον χαρακτήρα 'J' σε 'Ξ'. Ζητάμε να αλλάξουν τον 'P' (λατινικό) σε 'Π'. Εδώ γίνεται ουσιαστικά και η αξιολόγηση της τάξης. Βλέπουμε δηλ. κατά πόσο επετεύχθησαν οι διδακτικοί μας στόχοι.
 

Δημιουργός Σεναρίου: Φώτης Αλεξάκος (Εκπαιδευτικός)