Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεωρητική και κατασκευαστική μελέτη μιας υποδειγματικής εργασίας.

32 λεπτά

Αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Φύλλα Εργασίας

 

Η 1η φάση χωρίζεται σε δυο Δραστηριότητες.


1η Δραστηριότητα - Διάρκειας 5 λεπτών

Το μάθημα πραγματοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο ατόμων (ή τριών αν προκύψει περιττός αριθμός) ανά υπολογιστή.

Στην 1η δραστηριότητα επιχειρείται "κέντρισμα" ενδιαφέροντος των μαθητών παρουσιάζοντας το βίντεο "Κινούμενη εικόνα - Μεταίσθημα" με μια υποδειγματική κατασκευή/συσκευή/εργασία σε κίνηση (πρόκειται για έναν άξονα με δύο εικόνες σε ένα κουτί οι οποίες οπτικά συγχέονται με την περιστροφική κίνηση του άξονα). Ο καθηγητής δεν δίδει επεξηγήσεις.

Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν τον τρόπο που εξαναγκάζεται η συσκευή να τεθεί σε λειτουργία, (με το τράβηγμα του σχοινιού) και στην συνέχεια να εξηγήσουν το τι βλέπουν ως αποτέλεσμα της ένωσης των δύο διαφορετικών εικόνων.


2η Δραστηριότητα - Διάρκειας 27 λεπτών

Μοίρασμα του Φύλλου εργασίας 1 με θέμα "Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για το φαινόμενο δημιουργίας της κινούμενης εικόνας" σε κάθε ομάδα. Αν υπάρχει ευχέρεια από τον διδάσκοντα το Φύλλο εργασίας 1 μπορεί να μοιραστεί σε ψηφιακή μορφή από τον server προς όλους τους σταθμούς, να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και να αποθηκεύεται τοπικά, για να αξιολογηθεί.

Μέσα από ερωτω-απαντήσεις θα αναλυθεί ο τρόπος που καταφέρνουμε να βλέπουμε δύο εικόνες ως μία.

Ερώτημα 1: Με ποιο αισθητήριο όργανο αντιλαμβανόμαστε την εικόνα και πως γίνεται αυτό; Πώς βλέπουμε;

Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα (1) και θα πρέπει να απαντηθεί από τους μαθητές κάνοντας χρήση των μηχανών αναζήτησης και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πλαίσια του Φύλλου εργασίας 1. Δίνεται στους μαθητές χρόνος 7 λεπτών ελεύθερης αναζήτησης στο διαδίκτυο για το Ερώτημα 1 και συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης(2 λεπτά). (Οι μαθητές γνωρίζουν για τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών, την εγκυρότητα των πηγών και την ασφάλεια του διαδικτύου αφού έχει προηγηθεί μάθημα αναζήτησης πληροφοριών σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο του υπουργείου στο Παράρτημα Α - Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο- σελίδα 66)

Συμπληρωματικά ο εκπαιδευτικός περιγράφει και εξηγεί το οπτικό φαινόμενο: Στην επίδειξη της κατασκευής αρχικά φαίνονται τριαντάφυλλα και μετά την κίνηση φαίνεται ένα βάζο με τριαντάφυλλα, όλο αυτό δεν μοιάζει με παιχνίδι; Επειδή το παιχνίδι αυτό είναι με τα μάτια, μπορούμε να το πούμε οπτικό παιχνίδι. Ένα οπτικό παιχνίδι που παρουσιάζει μια κινούμενη εικόνα.

Ερώτημα 2: Πώς δημιουργείται η κινούμενη εικόνα μέσα στο μάτι μας;

Δίνεται στους μαθητές χρόνος 7 λεπτών ελεύθερης αναζήτησης στο διαδίκτυο για το Ερώτημα 2 και συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης(2 λεπτά)

Αναγράφονται από τον εκπαιδευτικό στον πίνακα οι ορολογίες του οπτικού φαινομένου (μεταίσθημα ή μετείκασμα) με μικρά γράμματα (ΟΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) και τόνους για σωστή ανάγνωση.

Ερώτημα 3: Να διατυπωθεί ένας ορισμός του τι ακριβώς είναι το μεταίσθημα και το μετείκασμα.

Δίνεται στους μαθητές χρόνος 7 λεπτών ελεύθερης αναζήτησης στο διαδίκτυο για το Ερώτημα 3 και συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας. Στη συνέχεια ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης(2 λεπτά)

Ζητείται από τα μέλη των ομάδων η παράδοση του Φύλλου εργασίας 1  ή η αποθήκευση του ψηφιακού αρχείου στον τοπικό σταθμό, για αξιολόγηση και βαθμολόγηση.

Κινούμενη εικόνα - Μεταίσθημα

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια