Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεωρητική και κατασκευαστική μελέτη μιας υποδειγματικής εργασίας.

45 λεπτά

Δημιουργία κατασκευής

Η 4η φάση χωρίζεται σε δυο Δραστηριότητες.


1η Δραστηριότητα - Διάρκειας 15 λεπτών

Για την εμπέδωση των πληροφοριών προβάλλονται στον Διαδραστικό  πίνακα μερικές επαναληπτικές ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσουν οι μαθητές με εθελοντική προσέλευση στο διαδραστικό πίνακα ή στον υπολογιστή σε περίπτωση που υπάρχει απλός προβολέας.

Το διαδραστικό εργαλείο "Περιστροφή κίνηση και κατασκευές" αποσκοπεί στην αναγνώριση της περιστροφής άξονα με τράβηγμα κορδονιού σε διάφορες κατασκευές, που θα μπορούσαν και να τις φτιάξουν μελλοντικά.


2η Δραστηριότητα - Διάρκειας 30 λεπτών

Δημιουργία της υποδειγματικής εργασίας και αναπροσαρμογή των βημάτων στο Φύλλο εργασίας 1 (με θέμα "Καταγραφή υλικών, εργαλείων και βημάτων δημιουργίας κατασκευής" της 3ης φάσης) αν παρουσιαστούν προβλήματα. Ο καθηγητής σε αυτή την φάση, έχει μόνο ρόλο υποστηρικτή και αφήνει την ομάδα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιαστούν.

Οφθαλμικός βολβός σε διατομή - παιχνίδι

Διευκρίνιση: 
Μετακινήστε τις ονομασίες στα αντίστοιχα κενά πλαίσια

Σωστή ονομασία

Ενέργεια και σώματα

Μετατροπή ενέργειας

Εφευρέσεις και εικόνες

Περιστροφική κίνηση και κατασκευές

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια