Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ

25 λεπτά

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή ξεκινά με την ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών και τη σύνδεση  της νέας γνώσης με τις προηγούμενες,

Στη συνέχεια με μια σύντομη εισήγηση που θα ακολουθηθεί από τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεώνθα πραγματοποιηθεί  η ανακάλυψη της προγενέστερης γνώσης και θα ακολουθήσει η κάλυψη της στοχοθεσίας  με ταυτόχρονη προβολή εικόνων, εισήγησης και διαλόγου. 

Υπέργειος τρόπος βλάστησης δικότυλων στο βαμβάκι

Διευκρίνιση: 
Αρχικό στάδιο βλάστησης βαμβακιου

Μέρη νεαρού βαμβακόφυτου -Υπέργεια βλάστηση Δικότυλων

Διευκρίνιση: 
Μέρη νεαρού βαμβακόφυτου -Υπέργεια βλάστηση Δικότυλων

Φύτρωμα βαμβακόφυτου -Υπέργειος τρόπος βλάστησης-Μέρη νεαρού φυτού

Ανεπτυγμένο βαμβακόφυτο -Υπέργεια βλάστηση -Μέρη του φυτού

Διευκρίνιση: 
Ανεπτυγμένο βαμβακόφυτο -Υπέργεια βλάστηση -Μέρη του φυτού

Υπόγειος τρόπος Βλάστησης Δικότυλων στους γίγαντες

Διευκρίνιση: 
Αρχικό στάδιο βλάστησης γίγαντα- Υπόγειος τρόπος βλάστησης

Νεαρό φυτό ρεβιθιού- Υπόγειος τρόπος βλάστησης-Μέρη φυτού

Διευκρίνιση: 
Νεαρό φυτό ρεβιθιού- Υπόγειος τρόπος βλάστησης-Μέρη φυτού

Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων -Μέρη νεαρού φυτού γίγαντα

Διευκρίνιση: 
Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων -Μέρη νεαρού φυτού γίγαντα

Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων-Καταστροφή υπέργειου τμήματος

Διευκρίνιση: 
Υπόγεια Βλάστηση Δικότυλων-Καταστροφή υπέργειου τμήματος

ΚΟΤΥΛΕΣ

ΦΥΛΛΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)