Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ

40 λεπτά

ΣΠΟΡΑ ΣΕ ΦΥΤΟΔΟΧΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΔΙΚΟΤΥΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής αφού δώσει τις κατάλληλες οδηγίες (όπως αποστράγγιση δοχείου,κατάλλημο μίγμα εδάφους,αποστάσεις φύτευσης, βάθος σποράς) θα προχωρησει στην επίδειξη σποράς ορισμένων αντιπροσωπευτικών σπόρων για τον κάθετρόπο βλάστησης.

Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής θα πάρει τα απαραίτητα  υλικά, σποροδοχείο, αντιπροσωπευτικούς των δύο τρόπων βλάστησης σπόρους,εδαφικό μίγμα και θα προχωρήσει στη σπορά.Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα γίνεται συζήτηση και ερωταπαντήσεις βάσει της στοχοθεσίας του σεναρίου.    

Σποροδοχεία

Διευκρίνιση: 
Διάφορα είδη σποροδοχείων

Γέμισμα σποροδοχείων με εδαφικό μίγμα

Διευκρίνιση: 
Γέμισμα σποροδοχείων με εδαφικό μίγμα
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)