Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΔΙΚΟΤΥΛΟΥ ΦΥΤΟΥ

25 λεπτά

Αξιολόγηση -Ανατροφοδότηση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση θα γίνει ο έλεγχος του κατά πόσο επιτεύχθηκε η στοχοθεσία του σεναρίου μέσα από τη χρηση διαφόρων τύπων ασκήσεων.

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

ΕΡΓΑΣΙΑ 2η

ΕΡΓΑΣΙΑ 3η

ΕΡΓΑΣΙΑ 4η

Διευκρίνιση: 
Η απάντηση πρέπει να είναι μονολεκτική και όχι με κεφαλαία γράμματα
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)