Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων ( Β’ Γυμνασίου )

10 λεπτά

Εξάγουμε τους τύπους

Φύλλα Εργασίας

(Περιγράφονται οι αναμενόμενες ερμηνείες, επεξηγήσεις και αποδείξεις των μαθητών για τις διατυπώσεις της φάσης 2)

Αναμένουμε να κατανοήσουν τους τύπους του εμβαδού των σχημάτων.

Δίνουμε φύλλο εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΒΑ (Εκπαιδευτικός)