Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυκλοφορώ... παρατηρώ... και παρεμβαίνω...

60 λεπτά

Παρατηρώ...

Φύλλα Εργασίας

Στόχος της Φάσης 2 είναι οι μαθητές να διερευνήσουν και να καταγράψουν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που υπάρχουν στο οδικό περιβάλλον της διαδρομής από το σπίτι στο σχολείο τους και αντίστροφα αλλά και να περιγράψουν τα συναισθήματα που βιώνουν από τις καθημερινές τους δυσκολίες στη διαδρομή. Επιπλέον, σκοπός αυτής της φάσης είναι να καταγράψουν τα σήματα της τροχαίας που συναντούν στην περιοχή τους και να αποκτήσουν δεξιότητες ανάγνωσης και ερμηνείας αυτών. Στη φάση αυτή αξιοποιείται η υπηρεσία του Street View (https://www.instantstreetview.com/).

Δραστηριότητα 4: Στην αρχή της Φάσης 2, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τις ομάδες των μαθητών να ανοίξουν την υπηρεσία του Street View (https://www.instantstreetview.com/) και να βρουν την οδό των σπιτιών τους. Στη συνέχεια τους ζητάει να χρησιμοποιήσουν το Street View ώστε να «πλοηγηθούν» στη διαδρομή που κάνουν για να πάνε στο σχολείο τους. Σε αυτή τη διαδρομή επιδιώκουν να εντοπίζουν και να συζητήσουν τα προβλήματα (ως προς τα πεζοδρόμια, τις διαβάσεις πεζών, τα παρκαρισμένα οχήματα, τις διασταυρώσεις και τα σημεία με τους φωτεινούς σηματοδότες) που αντιμετωπίζουν για να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για κάποια σημεία του δρόμου ή καταστάσεις που μπορούν να βελτιωθούν ώστε να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια των πεζών αλλά και των οδηγών.

Δραστηριότητα 5: Εφόσον οι ομάδες των μαθητών εντοπίσουν και συζητήσουν τα προβλήματα, ανοίγουν το Φύλλο εργασίας 1 (της Φάσης 2): «Τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στην περιοχή μας». Τα σημεία που η κάθε ομάδα αποφάσισε ότι στη Δραστηριότητα 4 είναι επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια, τα αντιγράφει με την επιλογή Printscreen (PrtSc) του πληκτρολογίου και τα επικολλάει στο πλαίσιο που υπάρχει στον πίνακα του Φύλλου εργασίας 1 (βλ. το πλαίσιο του Πίνακα, κάτω από τη λέξη «Εικόνα 1»). Στο φύλλο αυτό, η κάθε ομάδα γράφει την οδό που εντόπισε το πρόβλημα οδικής ασφάλειας καθώς επίσης περιγράφει το πρόβλημα. Η περιγραφή των προβλημάτων χρειάζεται να είναι συγκεκριμένη (π.χ. Στην οδό Ακροπόλεως 12, υπάρχουν κάδοι με σκουπίδια που καταλαμβάνουν το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται να βαδίζουν στο δρόμο). Πρέπει να τονιστεί ότι στο Φύλλο εργασίας 1 υπάρχει το πλαίσιο «Προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος». Οι μαθητές, συμπληρώνουν το πλαίσιο αυτό στη Φάση 3 και όχι στη Φάση 2. Ενδεικτικό παράδειγμα εντοπισμού επικίνδυνων σημείων αυτής της δραστηριότητας υπάρχει στο βίντεο με όνομα (Παρατηρώ προσεχτικά).

Δραστηριότητα 6: Επιπρόσθετα με την ανωτέρω δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να ανοίξουν το Φύλλο Εργασίας 2 (της Φάσης 2): «Παρατηρώ και καταγράφω τα σήματα της τροχαίας». Σε αυτό, τους ζητείται να παρατηρήσουν με το Street View, αλλά και να αναφέρουν από την εμπειρία τους, μόνο όσα σήματα της τροχαίας, υπάρχουν στη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο τους και δημιουργούν πρόβλημα στην οδική τους ασφάλεια. Ειδικότερα, τους ζητείται να γράψουν σε ποια οδό είναι, τη σημασία αυτών καθώς επίσης και να καταγράψουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται (π.χ. εάν είναι καταστραμμένα, μη ορατά λόγω διαφημιστικών πινακίδων από καταστήματα, ή από δέντρα). Πρέπει να τονιστεί, ότι στο φύλλο εργασίας υπάρχουν μόνο τα σήματα που συναντώνται πιο συχνά σε ένα αστικό οδικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Παρατηρώ προσεχτικά (ενδεικτικό παράδειγμα αναζήτησης επικίνδυνων σημείων με το Street View)

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)