Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυκλοφορώ... παρατηρώ... και παρεμβαίνω...

60 λεπτά

Παρεμβαίνω...

Φύλλα Εργασίας

Στόχος της Φάσης 3 είναι οι μαθητές να κοινοποιήσουν στη σχολική κοινότητα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας της περιοχής τους και να προτείνουν λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Επιπρόσθετα, να συνειδητοποιήσουν δουλεύοντας ομαδικά τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές, καθώς και τη θέση του άλλου (όπως των οδηγών) και να το λάβουν αυτό υπόψη τους στην εξεύρεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων/ιδεών. Κυρίως, στη φάση αυτή επιδιώκεται οι μαθητές να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων που υπάρχουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα με τα ανωτέρω, επιδιώκεται οι μαθητές να αξιοποιήσουν εργαλεία/εφαρμογές του Web 2.0 για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των προβλημάτων που κατέγραψαν. Στη φάση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί ο επιχειρηματικός λόγος των μαθητών και η κριτική τους ικανότητα.

Δραστηριότητα 7: Οι μαθητές ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας 1 (της Φάσης 2), στο οποίο ζητείται η κάθε ομάδα να γράψει στο πεδίο «Προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος» τις προτάσεις της για την μείωση ή την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει καταγράψει στη Φάση 2: «Παρατηρώ». Για τις λύσεις στα προβλήματα και την τελική διαμόρφωση των προτάσεών τους οι μαθητές πρέπει να λάβουν υπόψιν και την πλευρά των άλλων οδικών χρηστών. Για παράδειγμα, στην καταγραφή του προβλήματος ενός παρκαρισμένου οχήματος σε μια διάβαση πεζών οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν και την άποψη του οδηγού που δεν μπορεί να βρει χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Η ανάπτυξη μια τέτοιας επιχειρηματολογίας έχει ως στόχο να οδηγήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις πολλές πλευρές αυτού του ζητήματος (π.χ. έλλειψη χώρων στάθμευσης, θέμα παιδείας, μη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ) και οι λύσεις δεν πρέπει να είναι αφοριστικές του τύπου να «μη σταθμεύουν τα οχήματα οι οδηγοί στα πεζοδρόμια». Πρόκειται για την επίλυση ανοιχτού προβλήματος που είναι απαραίτητο οι μαθητές να διαχειριστούν πολλαπλές απόψεις. Επίσης, οι μαθητές, ανοίγουν το Φύλλο εργασίας 2 (της Φάσης 2), που επεξεργάστηκαν στην Φάση 2 και με βάση την έρευνα που έχουν κάνει μέχρι τώρα, προτείνουν εάν χρειάζονται να τοποθετηθούν νέα σήματα της τροχαίας ή φωτεινοί σηματοδότες, σε κάποια σημεία της διαδρομής τους και να δικαιολογήσουν την άποψή τους.

Δραστηριότητα 8: Οι ομάδες των μαθητών ανοίγουν τον χάρτη που δημιούργησαν στην Φάση 1 και με τη λειτουργία της «Προσθήκης δείκτη» των χαρτών της Google, δημιουργούν τα σημεία εκείνα που υπάρχει πρόβλημα με την οδική ασφάλεια των πεζών. Σε αυτά τα σημεία γράφουν την οδό και ποιο πρόβλημα υπάρχει. Ζητούν από τον εκπαιδευτικό τους να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα κοινοποίησης του χάρτη. Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές κοινοποιούν στα άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας της περιοχής του σπιτιού τους και του σχολείου τους τα προβλήματα οδικής ασφάλειας.

Δραστηριότητα 9: Οι προτάσεις που έχουν καταγραφεί στο Φύλλο εργασίας 1 και 2 (της Φάσης 2) καθώς και τα επικίνδυνα σημεία που έχουν καταγραφεί στον χάρτη, οι μαθητές τα παρουσιάζουν στην εφαρμογή lino (http://en.linoit.com/). Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν την εφαρμογή padlet (https://el.padlet.com/my/dashboard). Ενδεικτικό παράδειγμα οθόνης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Για τη διαμόρφωση των προτάσεων των μαθητών αλλά και για τη διδασκαλία του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να προτείνει το ενδειτικό επιπρόσθετο υλικό, που υπάρχει στις ιστοσελίδες του Φύλλου εργασίας 1.

Η εφαρμογή αυτή παρέχει την εύκολη παρουσίαση υλικού (εικόνες, υπερσυνδέσμους, κείμενα word) καθώς του ότι μπορεί να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου αλλά και να σταλεί πολύ εύκολα υλικό με email σε υπεύθυνους. Επομένως με την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές ζητούν τη βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής ώστε να την ενσωματώσει στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Επίσης, τα σημεία με τα επικίνδυνα σημεία τα στέλνουν με email στους υπεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην τροχαία αλλά και σε φίλους και γνωστούς τους.

Η εφαρμογή "lino" για την παρουσίαση των προβλημάτων και των προτάσεων των μαθητών

Ενδεικτικό παράδειγμα παρουσίασης της εφαρμογής "lino".

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές μπορούν να αναρτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο το υλικό και τα αρχεία τους από την Φάση 1 και 2 του σχεδίου. Την παρουσίαση μπορεί να την αναρτήσει ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του σχολείου ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)