Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κυκλοφορώ... παρατηρώ... και παρεμβαίνω...

15 λεπτά

Αξιολογώ τη διαδρομή μου

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός αυτής της φάσης είναι να αξιολογήσει το σενάριο με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στην ενότητα «Αξιολόγηση του σεναρίου» στο «Εκπαιδευτικό πρόβλημα». Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες.

Ερωτηματολόγιο μαθητών

Αρχικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για το πώς οι μαθητές βίωσαν τη μαθησιακή διαδικασία αλλά γενικότερα τις απόψεις τους για την εργασία τους με τις ΤΠΕ. Για αυτό το σκοπό μπορεί να μοιράζει σε κάθε μαθητή το «Ερωτηματολόγιο 1: Γράφω τις σκέψεις μου» που βρίσκεται στο Φύλλο εργασίας 1.

Καταγραφή επικίνδυνων σημείων

Ένας από τους σκοπούς του σεναρίου είναι οι μαθητές να μπορούν να καταγράφουν επικίνδυνα σημεία στο οδικό περιβάλλον της περιοχής του. Ωστόσο, η αξιολόγηση θα μπορούσε να εστιάσει σε άλλα σημεία που μπορεί να βρεθεί ένας μαθητής και επομένως να χρειαστεί να εκτιμήσει την κατάσταση της επικινδυνότητας του οδικού περιβάλλοντος αλλά και να αποφασίσει το πώς πρέπει να ενεργήσει ως πεζός. Για το σκοπό αυτό, οι μαθητές μπορούν να δουν το διαδραστικό βίντεο και τη διαδραστική εικόνα (βλ. παρακάτω) και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά με την οδική τους ασφάλεια.

Παρατηρώ και προτείνω

Διευκρίνιση: 
Παρατήρησε προσεχτικά το βίντεο και απάντησε για το πώς θα διασχίσεις τον επικίνδυνο δρόμο που δείχνει.

Τοποθετώ τα σήματα

Διευκρίνιση: 
Παρατήρησε την εικόνα και τοποθέτησε τα σήματα που λείπουν.

Παρεμβαίνω στο περιβάλλον

Διευκρίνιση: 
Παρατήρησε προσεχτικά την εικόνα και πρότεινε λύσεις ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των πεζών. Αν υπήρχε η δυνατότητα να τοποθετήσεις ένα από τα τρία μέτρα, ποιο θα επέλεγες και γιατί;
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)