Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δικαιούμαι κι εγώ...

45 λεπτά

Αναλαμβάνω δράση

Στόχος της Φάσης 3, είναι οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους για να αναδείξουν και να δημοσιοποιήσουν τα μηνύματά τους για τα δικαιώματα του παιδιού τόσο στο περιβάλλον του σχολείου τους όσο και της τοπικής τους κοινωνίας. Αυτός ο στόχος επιδιώκεται να υλοποιηθεί διαμέσου της αξιοποίησης της εφαρμογής του Web 2.0 «padlet».

Δραστηριότητα 5: Από τους μαθητές ζητείται να ανοίξουν το πρόγραμμα «padlet» (βλ. https://el.padlet.com/) και σε αυτό να κοινοποιήσουν τα μηνύματά τους για τα δικαιώματα του παιδιού και τις ιδέες τους για την υπεράσπισή τους. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να σύρουν από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και να αφήσουν μέσα στο πλαίσιο της οθόνης του «padlet» οποιοδήποτε αρχείο (εικόνα, αρχείο του word, excel, power point). Στην συνέχεια, επιλέγοντας το αρχείο που θέλουν (κάνοντας κλικ) αυτό παρουσιάζεται από μικρογραφία που είναι σε κανονική προβολή. Επιπρόσθετα, πατώντας μια φορά μέσα στην επιφάνεια του padlet μπορεί να μπει ως υπερσύνδεσμος οποιαδήποτε ιστοσελίδα καθώς επίσης να γίνει «ανέβασμα» οποιουδήποτε αρχείου. Η διεύθυνση του «padlet» μπορεί να κοινοποιηθεί σε οποιονδήποτε και να ανοίξει σε όλους τους φυλλομετρητές του διαδικτύου.

Στην εφαρμογή «padlet» οι μαθητές παροτρύνονται από τον εκπαιδευτικό να αναρτήσουν:

  1. Τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.
  2. Φορείς που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.
  3. Το συννεφόλεξο που δημιούργησαν με την εφαρμογή «Tagxedo» (http://www.tagxedo.com/app.html).
  4. Το κόμικ που δημιούργησαν με την εφαρμογή «TOONDOO» (http://www.toondoo.com/).
  5. Τη ζωγραφιά που δημιούργησαν με την εφαρμογή «Sumo Paint» (www.sumopaint.com).
  6. Το βίντεο που δημιούργησαν με την εφαρμογή «ANIMOTO» (https://animoto.com/).
  7. Οτιδήποτε άλλο θεωρούν σημαντικό για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ενδεικτικό παράδειγμα ανάρτησης στο «padlet» παρουσιάζεται στο Παράδειγμα 1.

Παράδειγμα 1: Ενδεικτική παρουσίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην εφαρμογή "padlet".

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ (Συντονιστής)