Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

30 λεπτά

Καταγραφή επιχ/των των 2 πλευρών // αγώνας λόγων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους εικονόφιλους και τους εικονομάχους. Η κάθε πλευρά διερευνά και αξιοποιεί τις αντίστοιχες πηγές του σχολικού βιβλίου με σκοπό την αποδελτίωση και την καταγραφή των επιχειρημάτων των εικονόφιλων και των εικονομάχων. Τα επιχειρήματα και των 2 πλευρών διαβάζονται στην τάξη και κρίνονται από την ολομέλεια ως προς την πειστικότητά τους. Με βάση τα επιχειρήματα που συγκεντρώθηκαν, καταγράφονται συνθήματα υπέρ και κατά των εικόνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στη δραματοποίηση της σύγκρουσης μέσω της τεχνικής της προπαγάνδας (ΦΑΣΗ 5). Ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος μπορεί να ακολουθήσει αγώνας λόγων μεταξύ των δύο πλευρών.

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)