Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

45 λεπτά

Χωρισμός σε ομάδες & συμπλήρωση φύλλων εργασίας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες (Στρατιωτικοί, Χρονογράφοι, Ιστορικοί Α΄:μελετητές, Ιστορικοί Β΄: αστυνομικοί ερευνητές, Σύγχρονοι Περιηγητές). Αρχίζουν να δουλεύουν τα φύλλα εργασίας των ομάδων τους. Δίνονται γενικές οδηγίες από τον εκπαιδευτικό σχετικά με:

-το πώς θα αναζητούν το υλικό τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις,

-το πώς και πού θα αποθηκεύουν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο Διαδίκτυο,

-το πώς θα ανατρέχουν στις παραπομπές που βρίσκονται ενσωματωμένες στο κυρίως κείμενο των πηγών και 

-το πως μπορούν να δημιουργήσουν μία παρουσίαση με τη χρήση Λογισμικού Παρουσίασης

Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επισημαίνει στους μαθητές να σημειώνουν την προέλευση των πηγών και να αναφέρουν τον δημιουργό / συγγραφέα των γραπτών πηγών που θα χρησιμοποιήσουν στην ερευνητική τους εργασία. 

Δράση του Στρατηγού Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Α: Η δράση των στρατιωτικών κατά την περίοδο της Α' φάσης της Εικονομαχίας
Σχόλιο: 
Βίος και Πολιτεία

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Β: πληροφορίες για το γεγονός έναρξης της Α' φάσης της Εικονομαχίας μέσα από τα μάτια των χρονογράφων
Σχόλιο: 
Βία και Αίμα

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Β: πληροφορίες για το γεγονός έναρξης της Α' φάσης της Εικονομαχίας μέσα από τα μάτια των χρονογράφων

Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Β: πληροφορίες για το γεγονός έναρξης της Α' φάσης της Εικονομαχίας μέσα από τα μάτια των χρονογράφων

Διερεύνηση των αιτιών της Εικονομαχίας και των σύγχρονων πρακτικών λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Γ: Έρευνα σε διαδικτυακούς πόρους
Σχόλιο: 
Πίστευε και μη, ερεύνα!

Ποιος σκότωσε τον Λέοντα Ε';

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Δ: μια αστυνομική έρευνα στο Βυζάντιο. Περιηγηθείτε στους σκοτεινούς διαδρόμους του παλατιού και ανακαλύψτε τους δολοφόνους που κρύβονται πίσω από τη συνωμοσία.
Σχόλιο: 
Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.

Ποιος σκότωσε τον Λέοντα Ε';

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Δ: μια αστυνομική έρευνα στο Βυζάντιο. Περιηγηθείτε στους σκοτεινούς διαδρόμους του παλατιού και ανακαλύψτε τους δολοφόνους που κρύβονται πίσω από τη συνωμοσία.

Ποιος σκότωσε τον Λέοντα Ε';

Διευκρίνιση: 
Υλικό ομάδας Δ: μια αστυνομική έρευνα στο Βυζάντιο. Περιηγηθείτε στους σκοτεινούς διαδρόμους του παλατιού και ανακαλύψτε τους δολοφόνους που κρύβονται πίσω από τη συνωμοσία.
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)