Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

25 λεπτά

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια

Οι ομάδες, αφού ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στα ομαδικά φύλλα εργασίας, παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μεταξύ μαθητών για τα πορίσματα της έρευνας σε κάθε ομάδα. Στη συνέχεια εξάγονται και συγκεντρώνονται από όλες τις ομάδες συμπεράσματα για την περίοδο της Εικονομαχίας.

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)