Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

20 λεπτά

Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών

Κατ' αρχάς συζητάμε με τα νήπια τί τους φέρνει στο μυαλό η λέξη συναισθήματα κι οι ιδέες τους καταγράφονται με τη βοήθεια ενός λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, ώστε να διαμορφώσουμε μία ιδέα σχετικά με τις απόψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Αμέσως μετά, τα παιδιά παρακολουθούν σε διαδραστικό βίντεο την ελληνική διασκευή του παραμυθιού "Le petit bleu et le petit jaune" (Το μικρό μπλε και το μικρό κίτρινο) του Leo Lionni και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με τα συναισθήματα των ηρώων, ώστε να διαπιστωθεί ποια συναισθήματα πραγματικά αναγνωρίζουν εντός συγκεκριμένου πλαισίου και πώς τα συνδέουν με τις δικές τους εμπειρίες. Οι απαντήσεις τους καταγράφονται με τη χρήση του Web.2 εργαλείου WORDLE ώστε να οπτικοποιηθούν τα αναφερόμενα συναισθήματα μέσω της δημιουργίας ενός λεκτικού νεφελώματος [wordcloud] και να έχουν έτσι τα παιδιά την ευκαιρία να δουν τις αντίστοιχες λέξεις.

Νοητικός χάρτης πρότερων γνώσεων

Διευκρίνιση: 
Τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης "συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο ανάδυσης, οργάνωσης και καταγραφής των αναπαραστάσεων των μαθητών" (Κόμης, 2004)
Σχόλιο: 
Ο παρουσιαζόμενος νοητικός χάρτης, που δημιουργήθηκε με την αξιοποίηση του λογισμικού KIDSPIRATION, είναι ενδεικτικός και βασίζεται σε απαντήσεις παλαιότερων μαθητών κατά τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος.

Το μικρό μπλε και το μικρό κίτρινο.

Διευκρίνιση: 
Ένα σύντομο βίντεο που παρουσιάζει σε ελληνική διασκευή το παραμύθι του Leo Lionni "Le petit bleu et le petit jaune".
Σχόλιο: 
Καθώς τα νήπια παρακολουθούν το βίντεο έχουν την ευκαιρία στα σημεία παύσης να εικάσουν πώς αισθάνονται οι ήρωες και να συζητήσουν τις ιδέες τους αιτιολογώντας βάσει προσωπικών εμπειριών. Η ερώτηση που εμφανίζεται μπορεί να συμπληρωθεί περαιτέρω προφορικά: "Πώς θα αισθανόσουν εσύ στη θέση του(ς);

Λεκτικό νεφέλωμα [wordcloud]

Διευκρίνιση: 
Για τη δημιουργία του νεφελώματος είναι προτιμότερη η χρήση ουσιαστικών που συνοψίζουν όλα τα σχόλια των παιδιών είτε σε ρηματική, είτε σε περιφραστική μορφή, δηλαδή τα "χαίρεται", "νιώθει χαρούμενος" κλπ. καταγράφονται ως 'χαρά"
Σχόλιο: 
Τα λεκτικά νεφελώματα μπορούν να δημιουργηθούν διαδικτυακά στη διεύθυνση www.wordle.net και ν' αποθηκευτούν ως αρχεία εικόνας από το δημιουργό τους.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)