Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

25 λεπτά

Αναγνώριση συναισθημάτων και προσωπικά βιώματα

Φύλλα Εργασίας

Στην οθόνη του υπολογιστή τα νήπια παρατηρούν εικόνες διαφόρων παιδιών και συζητούν την πιθανή συναισθηματική τους κατάσταση με αφετηρία την ερώτηση: "Πώς νομίζετε ότι αισθάνεται το παιδί στη φωτογραφία;". Σε αυτό το στάδιο δίνεται χρόνος στα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, ενθαρρύνονται να διαφωνήσουν δημιουργικά επιχειρηματολογώντας για να τεκμηριώσουν την άποψή τους με την αξιοποίηση μίας από τις ρουτίνες σκέψης που προτείνονται από την ομάδα Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard, η οποία ονομάζεται "What makes you say that?" (Τί σε κάνει να το λες αυτό;). Αμέσως μετά καλούνται να εστιάσουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου π.χ. το σχήμα των ματιών, την ύπαρξη ή απουσία χαμόγελου κ.ο.κ. και με  κατάλληλες ερωτήσεις όπως "Τι σχήμα έχει το στόμα του;" "Πώς είναι τα φρύδια του;" κλπ.να κατανοήσουν με ποιο τρόπο το κάθε συναίσθημα επηρεάζει το πρόσωπό μας.  Τέλος, τα νήπια προτρέπονται να 'μπουν' στο μυαλό των εικονιζόμενων και να τους δώσουν φωνή κάνοντας τη σκέψη τους ορατή σύμφωνα με τις αρχές του Visible Thinking όπως διατυπώθηκαν από την ομάδα Project Zero: θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το συννεφάκι σκέψης π.χ. λέγοντας "Είμαι χαρούμενος γιατί παίζω με τους φίλους μου" ή "Είμαι λυπημένη γιατί τελείωσε το παραμύθι" κ.ο.κ. ουσιαστικά αποδίδοντας προσωπικές εμπειρίες στους εικονιζόμενους. Τέλος, τα παιδιά μπορούν να συμπληρώσουν κατ' επιλογή κάποιο φύλλο εργασίας όπου θα εκφράζουν αμιγώς προσωπικά τους συναισθήματα.

χαρά

Διευκρίνιση: 
Καθώς τα νήπια δεν έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης, η ύπαρξη του τίτλου δεν θα επηρεάσει τις σκέψεις τους

λύπη

Διευκρίνιση: 
Καθώς τη νήπια δεν έχουν κατακτήσει ακόμη τη δεξιότητα της ανάγνωσης, η ύπαρξη τίτλου δε θα επηρεάσει τη σκέψη τους

φόβος

Διευκρίνιση: 
Καθώς τα νήπια δεν έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης, η ύπαρξη του τίτλου δε θα επηρεάσει τις σκέψεις τους.

θυμός

Διευκρίνιση: 
Καθώς τα νήπια δεν έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης, η ύπαρξη του τίτλου δε θα επηρεάσει τις σκέψεις τους.

Συννεφάκι σκέψης

Διευκρίνιση: 
Αυτό το συννεφάκι σκέψης μπορεί να εκτυπωθεί και να χρησιμοποιείται από κάθε παιδί που θέλει να εκφράσει τις πιθανές σκέψεις των εικονιζόμενων, κυκλοφορώντας από χέρι σε χέρι.
Σχόλιο: 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να εκτυπωθούν πολλά συννεφάκια σκέψης ώστε οι ιδέες των παιδιών να καταγράφονται κι ύστερα ν' αναρτηθούν στην τάξη, ομαδοποιημένες ανά συναίσθημα, σύμφωνα με τις αρχές του Visible Thinking, για ν' αποτελέσουν αποτύπωση των απόψεων και των συναισθημάτων των μικρών μαθητών.

Τί νομίζετε ότι σκέπτεται κι είναι χαρούμενος;

Σχόλιο: 
Η τελική εικόνα δημιουργήθηκε στο Powerpoint με την προσθήκη έτοιμου σχήματος στην διαδικτυακή φωτογραφία που βρέθηκε με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης Google

Τί νομίζετε ότι σκέπτεται κι είναι λυπημένος;

Τί νομίζετε ότι συμβαίνει κι είναι φοβισμένος;

Τί νομίζετε ότι συμβαίνει κι είναι θυμωμένος;

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)