Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

30 λεπτά

Σύνδεση συναισθημάτων με λέξεις και χρώματα

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά, δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να παρατηρήσουν το λεκτικό νεφέλωμα [wordcloud] που δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση - είτε στην οθόνη του υπολογιστή, είτε εκτυπωμένο (βλ. φύλλο εργασίας 1) ώστε να διακρίνουν τις μεγαλύτερες λέξεις [χαρά, λύπη, φόβος, θυμός κλπ.] και να προσπαθήσουν, αξιοποιώντας τις πρότερες γνώσεις τους για τα φωνήματα και τα γράμματα, να τις 'διαβάσουν'... Για πρακτικούς λόγους εστιάζουμε στις προαναφερθείσες τέσσερις, οι οποίες λόγω και του μικρού τους μεγέθους ενδείκνυνται για παιγνίδια πρώτης ανάγνωσης όπως αντιστοίχιση καρτών & παιγνίδια μνήμης. Προτείνεται τέτοια παιγνίδια να γίνουν πρώτα στην ολομέλεια με χειραπτικό υλικό και μετά τα νήπια να οδηγηθούν στη γωνιά των υπολογιστών για να κάνουν τις παρόμοιες ψηφιακές δραστηριότητες. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές στην τάξη ώστε τα παιδιά να δουλέψουν παράλληλα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να εναλλάσσονται στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να ολοκληρώσουν τις ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες αν και είναι αρκετές, δεν χρειάζονται πάνω από μερικά λεπτά ανά παιδί.)

Στο δεύτερο μέρος της φάσης αυτής ξεκινάμε με τις δραστηριότητες στους υπολογιστές, όπου τα παιδιά συνδέουν το κάθε συναίσθημα με ένα χρώμα συζητώντας με τον εκπαιδευτικό τους λόγους της συγκεκριμένης τους επιλογής. Ύστερα στην ολομέλεια ανταλλάσουν απόψεις και τα παιδιά ψηφίζουν ποιο χρώμα θέλουν να συμβολίζει το κάθε συναίσθημα. Τέλος, αφού αποφασιστεί δημοκρατικά ποιο χρώμα συνδέεται με ποιο συναίσθημα, τους μοιράζονται οι αντίστοιχες χρωματικές κάρτες πάνω στις οποίες αντιγράφουν το συναίσθημα που συμβολίζει η καθεμιά. Οι κάρτες αυτές αναρτώνται στην τάξη (βλ. φύλλο εργασίας 2) για να λειτουργούν ως σημείο αναφοράς & θα αξιοποιηθούν και σε επόμενες δραστηριότητες.

Κάρτες μνήμης

Διευκρίνιση: 
Βρες τις δύο όμοιες εικόνες και παρατήρησε τη λέξη που εμφανίζεται.
Σχόλιο: 
Το πρώτο αυτό παιγνίδι έχει σκοπό να εξασκήσει την παρατηρητικότητα των παιδιών και να τους δώσει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του παιγνιδιού 'κάρτες μνήμης' γι αυτό και χρησιμοποιούνται οικείες εικόνες

Βρες τις όμοιες εικόνες

Διευκρίνιση: 
Το παιγνίδι μνήμης εμπλουτίζεται με νέες εικόνες κι έτσι ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών
Σχόλιο: 
Τα νήπια μπορούν να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα ατομικά η σε ζευγάρια κι ο εκπαιδευτικός μπορεί να παραμένει στη γωνιά των υπολογιστών για να δώσει βοήθεια εάν χρειαστεί αλλά και να παροτρύνει τα παιδιά να μιλούν για τις κάρτες που ανοίγουν & για τα συναισθήματα των εικονιζομένων.

Βρες τις δύο όμοιες λέξεις

Διευκρίνιση: 
Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους, να εξοικειωθούν με την εικόνα της κάθε λέξης καθώς και να εξασκηθούν στη διάκριση κεφαλαίων - πεζών γραμμάτων με παιγνιώδη τρόπο.

Γράψε τη σωστή λέξη

Διευκρίνιση: 
Οι λέξεις "χαρά, λύπη, θυμός, φόβος" βρίσκονται αναρτημένες στην τάξη από προηγούμενες δραστηριότητες, οπότε τα νήπια μπορούν -χρησιμοποιώντας τους πίνακες αναφοράς- να αντιγράψουν την κάθε λέξη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Σχόλιο: 
Στους αναρτημένους πίνακες αναφοράς οι λέξεις των συναισθημάτων είναι γραμμένες και με κεφαλαία ώστε τα νήπια να διευκολύνονται στην εύρεση των γραμμάτων στο πληκτρολόγιο, το οποίο είναι κλειδωμένο στα κεφαλαία ούτως ώστε να μη γίνεται χρήση τόνων.

Αντιστοίχιση

Διευκρίνιση: 
Σύρε με το ποντίκι και άσε την κάθε λέξη κάτω από τη σωστή εικόνα

Ποιο χρώμα ταιριάζει;

Διευκρίνιση: 
Στην άσκηση αυτή επιλέγονται εικονίδια συναισθημάτων με ενιαίο χρώμα κι όχι φωτογραφίες πραγματικών ανθρώπων ώστε να μην επηρεάζονται τα παιδιά από την ύπαρξη χρωμάτων στην εικόνα όταν κάνουν την επιλογή του χρωματικού συμβόλου.
Σχόλιο: 
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να καταγραφούν και να συζητηθούν οι ιδέες των νηπίων σχετικά με το πως συνδέουν στο μυαλό τους τα χρώματα με τα συναισθήματα για αυτό και όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)