Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

20 λεπτά

Αξιολόγηση - Προτάσεις επέκτασης

Φύλλα Εργασίας

Ολοκληρώνοντας το σενάριο καλό είναι να γίνει μία συζήτηση στην ολομέλεια ώστε να δοθεί στα νήπια η ευκαιρία να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους για την κάθε δραστηριότητα π.χ. αναφορικά με το βαθμό δυσκολίας, τα στοιχεία που τους άρεσαν περισσότερο ή λιγότερο, τη συνεργασία με τους συνομηλίκους τους καθώς και ν' αναστοχαστούν & να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με την ποικιλότητα των συναισθηματικών αντιδράσεων των άλλων αλλά και τη διαφορετική οπτική με την οποία ο καθένας προσεγγίζει τα εξωτερικά ερεθίσματα. Σε ατομικό επίπεδο, τα νήπια μπορούν να συμπληρώσουν μία ρουμπρίκα αξιολόγησης, επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους διαβάζει η νηπιαγωγός [βλ. φύλλο εργασίας 1].

Εφ' όσον ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών κάθε διδακτικό σενάριο μπορεί να επεκταθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, προτείνονται εδώ δύο ενδεικτικές δραστηριότητες με έναυσμα το συναίσθημα της χαράς: α) αξιοποίηση των συζητήσεων, κατά τις οποίες τα παιδιά αποκάλυψαν τι τους φέρνει χαρά, για τη δημιουργία μίνι ταινίας και β) σύνθεση 'ποιήματος' με τίτλο ¨Χαρά είναι...". Παρόμοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να γίνουν για όποιο συναίσθημα επιλέξουν τα παιδιά.

Μικρές χαρές, στιγμές ευτυχίας

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθώντας το βίντεο, τα νήπια προσπαθούν να "διαβάσουν" στο συννεφάκι τι δίνει χαρά στους φίλους τους. Το όνομα κι οι εικόνες βοηθούν τα παιδιά να θυμηθούν το περιεχόμενο της σχετικής συζήτησης.
Σχόλιο: 
Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μία φορά όλο το βίντεο χωρίς διακοπές ώστε να το παρατηρήσουν σιωπηλά και να ενεργοποιήσουν τη σκέψη και τη μνήμη τους και μετά να σταματούν στα προβλεπόμενα σημεία ώστε να "διαβάσουν" το κείμενο.

Ποίημα

Διευκρίνιση: 
Πρόκειται για ένα μη-συμβατικό ποίημα, χωρίς ομοιοκαταληξία ή μέτρο, που δημιουργείται σύμφωνα με κάποιες βασικές αρχές του υπερρεαλισμού ώστε να δίνεται στα νήπια η δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά.
Σχόλιο: 
Το ποίημα αυτό συνετέθη από τις ιδέες & τις απαντήσεις των νηπίων στο ερώτημα «Τι είναι χαρά;» με την τεχνική του μαγικού κουτιού. Η νηπιαγωγός συμμετείχε με μια σκέψη μετά από αίτημα των παιδιών.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)