Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.

10 λεπτά

Θεωρητική προετοιμασία εκπαιδευτικού

Φύλλα Εργασίας

Στο στάδιο αυτό, ο εκπαιδευτικός καλείται να ενημερωθεί βιβλιογραφικά για την απώλεια, το πένθος και το θρήνο πριν εφαρμόσει το σενάριο. 

Επίσης, προσφέρεται "Έντυπο βοήθειας για την οικογένεια" το οποίο περιέχει προτάσεις/ συμβουλές σε περίπτωση πένθους το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει πρακτικά.

Θεωρητική προετοιμασία εκπαιδευτικού

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λούστα (Εκπαιδευτικός)