Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.

120 λεπτά

Δραστηριότητες/ Παρεμβάσεις

Η τρίτη φάση του σεναρίου περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες για κάθεμία από τις οποίες περιέχονται οι επιμέρους στόχοι, τα απαιτούμενα υλικά και η διαδικασία εφαρμογής.

Οι δραστηριότητες είναι: 

1. Μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου

2. Ο κύκλος της ζωής

3. Η δική μου απώλεια

Δραστηριότητα 1: Μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου

Δραστηριότητα 2: Ο κύκλος της ζωής

Δραστηριότητα 3: Η δική μου απώλεια

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λούστα (Εκπαιδευτικός)