Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθαίνω να λέω αντίο. Η απώλεια, το πένθος και ο θρήνος στη ζωή του παιδιού.

5 λεπτά

Αξιολόγηση συναισθημάτων

Φύλλα Εργασίας

Το στάδιο αυτό προσφέρει σύντομες αξιολογήσεις του συναισθηματικού τομέα των μαθητών. Ελέγχουν σε βάθος χρόνου το επίπεδο χαράς και θλίψης μετά την απώλεια.

Το πρώτο αξιολογικό τεστ "Αυτοαξιολόγηση χαράς" δίνεται στο μαθητή που πενθεί για έξι εβδομάδες από την απώλεια ώστε να ελεγχθεί η εξελικτική πορεία της συναισθηματικής του κατάστασης.

Το δεύτερο αξιολογικό κριτήριο "Αξιολόγηση συναισθηματικού επιπέδου" δίνεται ανά διαστήματα που κρίνει ο εκπαιδευτικός με σκοπό να παρατηρήθεί αν το παιδί διακατέχεται από αρνητικά ή θετικά συναισθήματα.

Τέλος, το τρίτο αξιολογικό κριτήριο "Ερωτηματολόγιο θλίψης" σκοπό έχει να ελέγξει το επίπεδο θλίψης του μαθητή και αν το επίπεδο είναι τέτοιο ώστε να μπορεί ή όχι να λειτουργήσει σε φυσιολογικά πλαίσια. 

 

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λούστα (Εκπαιδευτικός)