Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII

10 λεπτά

Εισαγωγή στην έννοια της "κωδικοποίησης"

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά ο καθηγητής περιγράφει ένα παράδειγμα κωδικοποίησης από την καθημερινή ζωή: π.χ. ραβδοκωδικοί προϊόντων, μέθοδος Braille, περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων και στην συνέχεια με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν άλλα παραδείγματα κωδικοποιήσεων. Σε κάθε νέο παράδειγμα ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές να σκεφτούν ποια είναι τα "σύμβολα" της κωδικοποίησης και ποιες οι υπό κωδικοποίηση έννοιες. Διευκολύνει η χρήση της διαδραστικής παρουσίασης που ακολουθεί.

5 λεπτά


Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το φυλλάδιο εργασίας. 

5 λεπτά

Η κωδικοποίηση στην καθημερινή μας ζωή

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΔΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)