Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Αναπαράσταση συμβόλων: από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Kώδικα ASCII

30 λεπτά

Κωδικοποίηση χαρακτήρων - Κώδικας ASCII

Φύλλα Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1

Έχοντας πλέον εξοικειωθεί με τη λογική των κωδικοποιήσεων, ο μαθητής στην παρούσα φάση θα οδηγηθεί μέσα από μια φανταστική ιστορία στην κωδικοποίηση κειμένων με δεκαδικούς και στη συνέχεια με δυαδικούς αριθμούς. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εργασίας ο καθηγητής δρα καθοδηγητικά επεμβαίνοντας σε περίπτωση αδιεξόδου για να λύσει τυχόν απορίες των μαθητών και βοηθώντας τους  όχι με την παροχή μιας "έτοιμης λύσης" αλλά παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε ο μαθητής να μεταπηδήσει από αυτό που ήδη ξέρει σε αυτό που πρέπει να μάθει μέσα από μια πορεία υποβοηθούμενης διερεύνησης και ομαδοσυνεργατικής πρακτικής. 

Η δραστηριότητα στηρίζεται σε πρόταση από το Computer Science Unplugged (http://csunplugged.org/)​,βλ.: Πνευματικά δικαιώματα ή άλλοι αντίστοιχοι περιορισμοί παρόντος σεναρίου.

15 λεπτά


Φύλλο Εργασίας 2

Ο μαθητής μπορεί τώρα να "παίξει" γράφοντας το όνομά του ή  οποιοδήποτε άλλο μήνυμα - και βλέποντας τα λαμπάκια να ανάβουν σύμφωνα με την κωδικοποίηση που πραγματοποίησε στο προηγούμενο φύλλο εργασίας.

5 λεπτά


Παρουσίαση του Κώδικα ASCII

Mε παρόμοια κωδικοποίηση γίνεται η αναπαράσταση των χαρακτήρων στον υπολογιστή, μέσω του κώδικα ASCII. 

Σύμφωνα με τον κώδικα ASCII 256 διαφορετικοί χαρακτήρες (λατινικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ελληνικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ψηφία, σημεία στίξης, αριθμητικοί τελεστές κ.λπ.) κωδικοποιούνται όμοια στους υπολογιστές αντιστοιχίζοντας έναν μοναδικό συνδυασμό από 0 και 1 σε κάθε χαρακτήρα. Κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό συνδυασμό οχτώ ψηφίων από 0 και 1, δηλαδή οκτώ bit.

Έτσι, ο υπολογιστής κατορθώνει να αναπαριστά οποιονδήποτε χαρακτήρα στη μοναδική γλώσσα που γνωρίζει: το 0 και το 1.

Ενδύκνειται η χρήση της διαδραστικής παρουσίασης και των δραστηριοτήτων από το φωτόδεντρο με τη σειρά που ακολουθούν.

10 λεπτά

Δυαδικό ψηφίο

Διευκρίνιση: 
Δραστηριότητα από : « ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»
Σχόλιο: 
Ανοιγόκλεισε το διακόπτη!

ΚώδικαςASCII

Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα

Διευκρίνιση: 
Δραστηριότητα από : « ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΔΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)