Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εξουδετέρωση

10 λεπτά

Ορισμός της εξουδετέρωσης

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές γνωρίζουν τη θεωρία του Arrhenius. Γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του μικρόκοσμου με το μακρόκοσμο. Θέτονται τα παρακάτω δύο ερωτήματα.

  1. Τι έγιναν τα ιόντα που έδιναν τις βασικές ιδιότητες στο διάλυμα της βάσης;
  2. Τι έγιναν τα ιόντα που έδιναν τις όξινες ιδιότητες στο διάλυμα του οξέος;

Δίδεται ένα φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα μαθητών. Ο καθηγητής δείχνει το διαδραστικό βίντεο κινουμένων σχεδίων (animation) κάνοντας στάσεις για να το συμπληρώσουν. Γίνεται συζήτηση για να μη δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση στους μαθητές ότι στο ουδέτερο διάλυμα δεν υπάρχουν κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξειδίου (πιθανή δημιουργία λανθάνουσας ιδέας από το βίντεο κινουμένων σχεδίων). Οι μαθητές πρέπει να αντιληφθούν ότι στο ουδέτερο διάλυμα τα κατιόντα υδρογόνου είναι ίσα με τα ανιόντα υδροξειδίου. Οι μαθητές θα πρέπει στο τέλος της φάσης αυτής: α) να μπορούν να δώσουν τον ορισμό της εξουδετέρωσης του σχολικού βιβλίου: « Εξουδετέρωση είναι η αντίδραση κατιόντων υδρογόνου με ανιόντα υδροξειδίου» και β) να μπορούν να γράψουν τη χημική εξίσωση που παριστάνει το φαινόμενο.

Χημική εξίσωση εξουδετέρωσης

Εξουδετέρωση

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)