Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

10 λεπτά

Εισαγωγή - Οι κατηγορίες των εργαλείων

Στο εισαγωγικό στάδιο του ψηφιακού σεναρίου ανακοινώνονται αρχικά οι στόχοι του μαθήματος. Γίνεται ανίχνευση της προϋπαρχουσας γνώσης και η κατάλληλη  ενεργοποίηση των μαθητών. Στη φάση αυτή  οι μαθητές με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών αναφέρουν αυθόρμητα εργαλεία που γνωρίζουν ή έχουν χρησιμοποιήσει. Καταγράφονται τα εργαλεία στο πίνακα, γίνεται μια σύντομη συζήτηση για το ρόλο των εργαλείων στην καθημερινότητα και στο εργαστήριο και ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια γενική  ταξινόμηση των εργαλείων σε κατηγορίες ανάλογα με την εργασία που κάνουν με τη βοήθεια νοητικού χάρτη. 

Κατηγορίες εργαλείων

Δημιουργός Σεναρίου: Λάμπρος Ντάλης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια