Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

40 λεπτά

Διερεύνηση και αναγνώριση των εργαλείων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες. Κάθε ομάδα στο πάγκο εργασίας της έχει μπροστά της έναν συγκεκριμένο αριθμό τυχαίων εργαλείων (περίπου 10 εργαλεία ανά ομάδα) τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Μοιράζεται σε κάθε ομάδα ένα κοινό φύλλο πληροφοριών (Φύλλο Εργασίας 1)  το οποίο περιλαμβάνει  εικόνες και κείμενα τα οποία εξηγούν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων και ένα φύλλο εργασίας (Φύλλο Εργασίας 2) προς συμπλήρωση. Κάθε ομάδα μελετάει προσεχτικά το  φύλλο πληροφοριών και καλείται να συμπληρώσει έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης τα εργαλεία της ομάδας του. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί την διαδικασία και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται δίνοντας εξηγήσεις σε τυχόν απορίες που προκύπτουν. Εναλλακτικά,  έχοντας υπόψη το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, μπορούμε να χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες ανάλογα με την εμπειρία χρήσης των εργαλείων. Οι πιο έμπειρες ομάδες μπορούν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν τα πιο "δύσκολα εργαλεία" (π.χ. ηλεκτρικά εργαλεία, κοπής) ενώ οι υπόλοιπες ομάδες τα πιο εύκολα εργαλεία. 

Τα εργαλεία του εργαστηρίου

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο σημείο με το ερωτηματικό για να δείτε επιπλέον πληροφορίες
Δημιουργός Σεναρίου: Λάμπρος Ντάλης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια