Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

30 λεπτά

Επιλογή εργαλείων για το ατομικό έργο

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα επιλέξουν τα εργαλεία της κατασκευής τους έχοντας υπόψη τη σειρά των εργασιών στο εργαστήριο. Ο εκπαιδευτικός αρχικά  παρουσιάζει και συζητά  με τους μαθητές τη σειρά των εργασιών στο εργαστήριο  και  τα  κριτήρια επιλογής των εργαλείων.  Στη συνέχεια  δίνει στους μαθητές ατομικό φύλλο εργασίας στο οποίο θα πρέπει να καταγράψουν τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή τους. Ο κάθε μαθητής παρουσιάζει στην ολομέλεια  της τάξης αιτιολογημένα την λίστα που έφτιαξε και ακολουθεί συζήτηση για διεξαγωγή συμπερασμάτων. Στη φάση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και η μέθοδος του  "Σεμιναρίου"  όπως προτείνεται στο βιβλίο της Τεχνολογίας.

Η σειρά των εργασιών στο εργαστήριο

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο σημείο του κύκλου για να δείτε επιπλέον πληροφορίες
Δημιουργός Σεναρίου: Λάμπρος Ντάλης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια