Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

10 λεπτά

Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση

Φύλλα Εργασίας

Στην τελευταία φάση του Σεναρίου θα πραγματοποιηθεί αρχικά η αξιολόγηση των μαθητών. Η αξιολόγηση στο μάθημα της Τεχνολογίας περιλαμβάνει  τη συνεχή παρατήρηση τόσο του κάθε μαθητή χωριστά όσο και των ομάδων εργασίας συνολικά. Ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί  σε φύλλο παρατηρήσεων τις ενέργειες των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο σχετικό αρχείο θα βρείτε το Φύλλο Παρατηρήσεων του Εκπαιδευτικού (φύλλο εργασίας 1). Επίσης προτείνεται και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Δίνεται σε κάθε μαθητή φύλλο αυτοαξιολόγησης το οποίο πρέπει να συμπληρώσει (φύλλο εργασίας 2). Τέλος ο μαθητής μπορεί να αυτοξιολογηθεί και με τα ψηφιακά εργαλεία της πλατφόρμας. Μετά το πέρας της Αξιολόγησης γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, γίνεται μια σύντομη αναφορά στις κατηγορίες των εργαλείων, στην ασφαλή χρήση τους και στην σειρά των εργασιών στο εργαστήριο.  

Αναγνώριση Εργαλείων

Διευκρίνιση: 
Παρατηρείστε την εικόνα και εισάγετε στο κενό πεδίο τη σωστή λέξη

Η σειρά των εργασιών

Διευκρίνιση: 
Να τοποθετήσετε τις λέξεις της δεξιάς στήλης στα κενά με τη σωστή σειρά

Κατηγορίες Εργαλείων

Διευκρίνιση: 
Βρείτε σε ποια κατηγορία ανήκουν τα εικονιζόμενα εργαλεία. Τοποθετήστε στα κενά κάτω από τις εικόνες τις κατάλληλες λέξεις με την τεχνική drag-and-drop (σύρε κι άσε)
Δημιουργός Σεναρίου: Λάμπρος Ντάλης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια