Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ουράνιο Τόξο

30 λεπτά

Εφαρμογή νέων ιδεών-Εμπέδωση-Γενίκευση

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση γίνεται σύνδεση με την καθημερινότητα. Κάθε ομάδα στο Φύλλο Εργασίας 1 εμπλέκεται σε τρεις δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανασχοληθούν με θέματα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Στη συνέχεια, οι μαθητές συγκεντρώνουν τις νέες ιδέες τους, τις συζητούν και εξάγουν τα τελικά συμπεράσματα τους και τα καταγράφουν στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας (διερευνητική δεξιότητα: everyday life connection skill).

Αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, οι μαθητές ανα ομάδα καλούνται να προβούν στην  ετερο-αξιολόγηση των φύλλων εργασίας που εμπεριέχουν την εμπέδωση και γενίκευση των συμπερασμάτων και της εφαρμογής των νέων ιδεών στην καθημερινότητα. Η ρουμπρίκα αποτιμά την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων (Φύλλο εργασίας 2). Στους μαθητές παρέχεται σαφής οδηγός για τη βαθμολόγηση των φύλλων εργασίας με βάση τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος προσδιορίζει τις σωστές απαντήσεις, προκειμένου οι ομάδες να ελέγξουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις. Αφού γίνει η τελική διόρθωση, η κάθε ομάδα βάζει τον τελικό της βαθμό (αποτίμηση δεξιότητας: making well founded conclusions).

Κατόπιν, οι μαθητές δημιουργούν ένα εννοιολογικό χάρτη με την έννοια «Ουράνιο τόξο» στο Φύλλο Εργασίας 3, στο οποίο χρησιμοποιούν όλες τις έννοιες-λέξεις που έχουν συναντήσει ήδη στο σενάριο.

Στη συνέχεια, αξιοποιούν την εφαρμογή "Χρωματομαχίες" από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων "Φωτόδεντρο" (www.photodentro.edu.gr), όπου ασχολούνται με τη σχέση των βασικών χρωμάτων και εξασκούνται στους κανόνες μίξης. 

Τέλος, εμπλέκονται σε διαδραστική άσκηση με κάρτες μνήμης με στόχο να βρίσκουν τις κάρτες που έχουν το ίδιο χρώμα.

Χρωματομαχίες

Διευκρίνιση: 
Παιχνίδι πάνω στις σχέσεις των χρωμάτων
Σχόλιο: 
Διαδραστικό παιχνίδι με χρώματα. Ένα σύνολο από χρωματιστά κουτάκια εμποδίζουν τον χρήστη να δεί τι βρίσκεται από πίσω (μια εικόνα ή εικαστικό έργο). Μια συσκευή που μοιάζει με σβούρα δείχνει το 'απαγορευμένο χρώμα'. Ο παίκτης πρέπει να αφαιρέσει τα κουτάκια με τη σειρά έτσι ώστε όποιο επιλέγει να μην περιέχει το απαφορευμένο κάθε φορά χρώμα. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθει να διακρίνει ο μαθητής ποιά χρώματα εμπεριέχονται μέσα σε άλλα.

Χρώματα!

Διευκρίνιση: 
τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Θεμελή (Εκπαιδευτικός)