Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

30 λεπτά

1ο Στάδιο Κατανόηση-Ανάλυση: Μεταβλητές-εντολές

Φύλλα Εργασίας

Η πρώτη ομάδα καλείται να αποσαφηνίσει από την εκφώνηση τα δεδομένα και τα ζητούμενα, τις εντολές εισόδου / εξόδου και πόσες φορές θα γίνει η κάθε μια προβλέποντας έτσι τη θέση τους στην επανάληψη,  τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν και τις αρχικοποιήσεις που  θα γίνουν,   ποια δομή επανάληψης  θα χρησιμοποιηθεί, ποια η συνθήκη τερματισμού της και τέλος τη ροή των τιμών των μεταβλητών. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)