Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

20 λεπτά

2ο Στάδιο Σχεδίαση με το «Δημιουργός Διαγρ. Ροής»

Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα του σταδίου 1 υλοποιείστε τον αλγόριθμο με διάγραμμα ροής με τη βοήθεια των διαθέσιμων σχημάτων/εντολών του προγράμματος «Δημιουργός Διαγράμματος Ροής».

Τι μπορώ να κάνω στο περιβάλλον του προγράμματος Δημιουργός Διαγράμματος Ροής

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)