Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

20 λεπτά

3ο Στάδιο Ψευδογλώσσα σε «ΓΛΩΣΣΑ»

Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα από το στάδιο 1 και παράλληλα με το στάδιο 2 δημιουργείτε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα   μέσα από το περιβάλλον της «ΓΛΩΣΣΑΣ»

Αλγόριθμος σε ψεδογλώσσα

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)