Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

15 λεπτά

4ο Στάδιο Πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ»

Στη συνέχεια με βάση το στάδιο 3 μετατρέπετε τον αλγόριθμο σε πρόγραμμα μέσα από το περιβάλλον της «ΓΛΩΣΣΑΣ»

Δημιουργία προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)