Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

15 λεπτά

5ο Στάδιο Τεκμηρίωση- Σχόλια, Αξιολόγηση

Η 5η ομάδα γράφει σχόλια για τον κώδικα δηλαδή τις εντολές και τις μεταβλητές του  προγράμματος  του  4ου σταδίου.

Η κάθε ομάδα  χωριστά κάνει την αξιολόγηση του έργου της και την παρουσιάζει στην ολομέλεια.

5η ομάδα: Σχόλια

Όλες οι ομάδες: Ανά ομάδα να κάνετε αξιολόγηση του έργου σας, να εξάγετε συμπεράσματα και να τα παρουσιάσετε:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)