Μουσική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Διάλογος με τρόπο μουσικό: Αντιφωνία

20 λεπτά

Αυτοσχεδιάζω, ακούω, τραγουδώ, παρατηρώ

Ένας μαθητής αυτοσχεδιάζει έναν ρυθμό στο σώμα του (body percussion) ή σε ένα κρουστό μουσικό όργανο και η υπόλοιπη τάξη τον επαναλαμβάνει αμέσως. Με άλλα λόγια, τον ρόλο του εκπαιδευτικού της προηγούμενης δραστηριότητας (Φάση 1) τον αναλαμβάνουν οι μαθητές. 

Έπειτα οι μαθητές μπαίνουν σε σειρά, για το ποιος θα προτείνει ένα ρυθμό πρώτος, ποιος δεύτερος, τρίτος κτλ. Επαναλαμβάνουν την παραπάνω διαδικασία χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσες διακοπές. Ορίζεται δηλαδή η σειρά των μαθητών που θα χτυπήσουν με τα χέρια τους ή με όποιον άλλον τρόπο επιθυμούν (με ένα μολύβι, την κασετίνα κτλ.) ένα ρυθμικό σχήμα και η υπόλοιπη τάξη θα το μιμηθεί. Η ακολουθία αυτή μπορεί να ηχογραφηθεί. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τραγουδά στους μαθητές το παραδοσιακό τραγούδι της Κένυας "Kye Kye Kule". Το τραγούδι αυτό έχει αντιφωνία και οι μαθητές επαναλαμβάνουν τις αντίστοιχες μουσικές φράσεις. Παρακολουθούν το βίντεο με την εκτέλεση του τραγουδιού από τη διαδραστική εφαρμογή και ακολουθούν τις δραστηριότητες που προτείνονται.

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές εάν η μορφή ερώτηση - απάντηση συναντάται στη βυζαντινή μουσική. Παρακολουθούν τη διαδραστική εφαρμογή του αντιφώνου και διακρίνουν την ερώτηση από την απάντηση.

Kye Kye Kule

Διευκρίνιση: 
Η παρτιτούρα του τραγουδιού περιέχεται στο Βιβλίο του Μαθητή, Α΄ Γυμνασίου, σελ. 10. Για το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=UccSgT3BXJA
Σχόλιο: 
Δραστηριότητα επέκτασης: ένας μαθητής τραγουδά την ερώτηση και αυτοσχεδιάζει με το σώμα του. Οι συμμαθητές του μιμούνται και τη μελωδία και την κίνηση. Όταν είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός γίνεται μέλος της ομάδας.

Η αντιφωνία στη βυζαντινή μουσική

Σχόλιο: 
Δραστηριότητα επέκτασης: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του βυζαντινού αντίφωνου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφερθεί σε επιμέρους στοιχεία της βυζαντινής μουσικής: σημειογραφία, μαρτυρίες, αντιστοιχία με την ευρωπαϊκή σημειογραφία, ομοιότητες και διαφορές κ.ά.

Ακούω με προσοχή

Σχόλιο: 
Οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)