Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ

15 λεπτά

Χωρισμός ομάδων και επεξεργασία έργων

Φύλλα Εργασίας

ΣΤΟΧΟΣ: Να εισαχθούν οι μαθητές στο θέμα της οικολογικής κρίσης με τη χρήση των διαφορετικών μορφών τέχνης

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ: Ενημερώνουμε τους μαθητές για τον τρόπο διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικός) και για τους κανόνες λετουργίας των ομάδων. Οι μαθητές, έπειτα, χωρίζονται σε τρεις ομάδες επιλέγοντας ένα χαρτάκι μέσα από κληρωτίδα. Τα χαρτάκια φέρουν τους τίτλους "Μύθος", "Ποίηση", "Τραγούδι", "Βίντεο", "Γράφιτι και Πίνακας Ζωγραφικής" και "Φωτογραφία". Οι μαθητές που επέλεξαν τα χαρτάκια "Μύθος" και "Ποιήση" αποτελούν μια ομάδα με δύο υποομάδες και επεξεργάζονται την αντίστοιχη μορφή τέχνης. Αντίστοιχα, τη δεύτερη ομάδα αποτελούν τα παιδιά με χαρτάκια που έχουν τη λέξη "Τραγούδι" και "Βίντεο" και την τρίτη ομάδα οι μαθητές που επέλεξαν το "Γράφιτι και Πίνακας Ζωγραφικής" και τη "Φωτογραφία". Η διαδικασία αυτή διαρκεί 2 λεπτά.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ: Στη συνέχεια, ζητάμε από τους μαθητές να ανοίξουν το φάκελο "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΤΕΧΝΗ" που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Η πρώτη ομάδα καλείται να μελετήσει το φύλλο εργασίας με τίτλο "Μύθος και Ποίηση" και να απαντήσει στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η δεύτερη ομάδα ακολουθεί την ίδια διαδικασία για το φύλλο εργασίας "Τραγούδι και Βίντεο" και η τρίτη για το φύλλο εργασίας "Γράφιτι και Φωτογραφία". Η διαδικασία διαρκεί 7 λεπτά.

Στο τέλος, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις απαντήσεις του φύλου εργασίας. Η διαδικασία διαρκεί 6 λεπτά (1 λεπτό για τις απαντήσεις κάθε υποομάδας).

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)