Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ

30 λεπτά

Συλλογή και παρουσίαση υλικού για τη ρύπανση

Φύλλα Εργασίας

ΣΤΟΧΟΣ: Να προσεγγίσουν οι μαθητές τη νέα γνώση μέσω της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Έχοντας ως προκαταβολικό οργανωτή τις απαντήσεις των μαθητών από τη φάση 1, ο εκπαιδευτικός προχωράει στη φάση 2 κάνοντας μια σύνδεση των προηγούμενων με αύτα που θα ακολουθήσουν και ενημερώνοντας τους μαθητές για το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν. Τέλος, εισάγει τους μαθητές στις έννοιες της οικολογικής κρίσης, της ρύπανσης και της μόλυνσης, των πηγών ρύπανσης (φυσικές και ανθρωπογενείς) και των μορφών ρύπανσης (ατμοσφαιρική, υδάτων, εδάφους). Η διαδικασία διαρκεί 5 λεπτά.

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες (διατηρούνται οι ομάδες της προηγούμενης φάσης) καλούνται να δουλέψουν τα φύλλα εργασίας που αντιστοιχούν σε αυτή τη δραστηριότητα και θα βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας στο φάκελο με τίτλο "Οικολογική Κρίση". Συγκεκριμένα, η ομάδα "Μύθος και Ποίηση" ασχολείται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, η ομάδα "Τραγούδι και Βίντεο" με τη ρύπανση των υδάτων και η ομάδα "Γράφιτι και Φωτογραφία" με τη ρύπανση του εδάφους. Η διαδικασία διαρκεί 10 λεπτά.

Στο τέλος, έχοντας ολοκληρώσει οι μαθητές τα φύλλα εργασίας τους παρουσιάζονται και συζητιούνται τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης. Η διαδικασία διαρκεί 7 λεπτά.

Λίγο πριν τη λήξη της διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανακεφαλαιώσει τα όσα ειπώθηκαν από τους μαθητές στις δύο πρώτες φάσεις και να ενημερώσει τους μαθητές για τη φάση που θα ακολουθήσει. Η διαδικασία διαρκεί 3 λεπτά.

ΡΥΠΑΝΣΗ

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)