Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ

45 λεπτά

Αγώνες Επιχειρηματολογίας

Φύλλα Εργασίας

ΣΤΟΧΟΣ: Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους σκέψη και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές και συνεργατικές τους δεξιότητες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι μαθητές παρακολουθώντας αποσπάσματα από την ταινία HOME διάρκειας 7 λεπτών καλούνται να συμπληρώσουν ταυτόχρονα το φύλλο εργασίας "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ". Σημειώνεται, ότι τα περισσότερα είναι ήδη γνωστά στους μαθητές από τις προηγούμενες φάσεις του σεναρίου.

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά της θέσης "Είναι αργά να αποτρέψουμε την οικολογική καταστροφή". Να αναφερθεί ότι τα επιχειρήματα της ομάδας που υποστηρίζει ότι είναι αργά να αποτρέψουμε την οικολογική καταστροφή προέρχονται από τη δεύτερη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ" ένω της αντίπαλης ομάδας από την τρίτη δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει σε αυτή τη φάση του σεναρίου, αφού έχουν ενημερωθεί ήδη για αυτό στη δεύτερη φάση. Επιπλέον, ξέρουν τους κανόνες του παιχνιδιού (βλ. φύλλο εργασίας "Ομαδικό Παιχνίδι") και τα μέλη της κάθε ομάδας. Δεν γνωρίζουν, όμως, αν η ομάδα στην οποία ανήκουν είναι υπέρ ή κατά της θέσης "Είναι αργά να αποτρέψουμε την οικολογική καταστροφή", κάτι για το οποίο ενημερώνονται αμέσως μόλις τελειώσει η προβολή του βίντεο. Τέλος, οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού έχουν διαμορφώσει τη διάταξη των θρανίων στην αίθουσα με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι.

Τονίζεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτήν τη φάση είναι κυρίως διευκολυντικός για την ομαλή εξέλιξη του παιχνιδιού.

ΗΟΜΕ

Διευκρίνιση: 
Για την ολοκήρωση της συγκεκριμένης φάσης παρουσιάζονται αποσπάσματα από την ταινία.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)