Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Απορρυπαντικά και Οικοσυστήματα

25 λεπτά

Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών-Διατύπωση υποθέσεων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές δύο βίντεο και μία εικόνα, που σχετίζονται με το θέμα που πρόκειται να πραγματευτούν. Τους ζητά να περιγράψουν ό, τι παρατηρούν και να διατυπώσουν υποθέσεις, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η χρήση των απορρυπαντικών κάθε είδους (Φύλλο Εργασίας 1)

Στο σημείο αυτό οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν και να εκφράσουν τις ιδέες τους. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και οι μαθητές που δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι ή υποψιασμένοι για το συγκεκριμένο θέμα, θα αρχίζουν να διαμορφώνουν μια άποψη. Στη συνέχεια η καταγραφή των προσωπικών –εναλλακτικών- ιδεών θα γίνει ατομικά για τον κάθε μαθητή στο Φύλλο Εργασίας του.

Βίντεο 1ο

Διευκρίνιση: 
Ντοκιμαντέρ

Βρες τα μηνύματα της διαφήμισης

ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διευκρίνιση: 
Να μπουν στη σειρά οι φάσεις παραγωγής των απορρυπαντικών
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΚΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)