Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Απορρυπαντικά και Οικοσυστήματα

20 λεπτά

Γενίκευση, Ανασκόπηση

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να αντιπαραβάλλουν τις παλιές(αρχικές) ιδέες τους με τις νέες και να συναισθανθούν αυτή τη μετάβαση. Με αυτόν τον τρόπο αναστοχάζονται και αξιολογούν τις δυσκολίες που συνάντησαν προς αυτή την πορεία στο Φύλλο Εργασίας 1.  Στη φάση αυτή αποσαφηνίζονται οι επιστημονικές έννοιες και διαχωρίζονται από καθημερινές.  Οι μαθητές κατασκευάζουν εννοιολογικό χάρτη και στοχάζονται πάνω στη μαθησιακή πορεία τους στο Φύλλο Εργασίας 2.

Στο τέλος, ο κάθε μαθητής συμπληρώνει ένα ατομικό test. 

Ποια είναι η συνταγή;

Διευκρίνιση: 
Διάλεξε ποια υλικά θα χρησιμοποιήσεις στο οικολογικό και ποια στο συμβατικό απορρυπαντικό

Θυμάσαι;

Διευκρίνιση: 
Βρες τις επιπτώσεις των συμβατικών απορρυπαντικών αλλά και την λύση

Από πού προέρχονται τα απορρυπαντικά;

Διευκρίνιση: 
Συμπλήρωσε τα κενά
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΚΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)