Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μήκος κύκλου

25 λεπτά

Πρώτη εκτίμηση του λόγου 'μήκος κύκλου'/ διάμετρος

Φύλλα Εργασίας

Στην προηγούμενη φάση οι μαθητές διαπίστωσαν την σταθερότητα του λόγου: 'μήκος κύκλου'/ διάμετρος κύκλου, χρησιμοποιώντας πλαστελίνη  (χωρίς να καταφεύγουν σε μετρήσεις) και κάνοντας τις συγκρίσεις με το διαβήτη.

Στην παρούσα φάση, ο στόχος τους είναι να κάνουν μια πρώτη αριθμητική προσέγγιση αυτού του λόγου χρησιμοποιώντας υποδεκάμετρο ή μέτρο. Με την συμπλήρωση ενός πίνακα  τιμών θα διαπιστώσουν ότι ο παραπάνω λόγος είναι περίπου 3.1 ή 3.2. Ενδεχομένως, αρκετοί μαθητές να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις που θα κάνουν με το υποδεκάμετρο αναμένουμε ότι θα είναι κοντά στον αριθμό 3.1. Αυτός ο σταθερός λόγος L/δ, είναι ο γνωστός για τους μαθητές από το δημοτικό, αριθμός π.

Η γραφική παράσταση της παραπάνω ευθείας θα αποτελέσει έναν επιπλέον αναπαραστασιακό μέσο για την σταθερότητα αυτού του λόγου.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του εργαστηρίου υπολογιστών για την επεξεργασία των ερωτήσεων εκ μέρους των μαθητών και την άμεση ανατροφοδότηση των απαντήσεών τους, μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το φύλλο εργασίας  που ενσωματώνεται, και το οποίο περιέχει το υλικό των ερωτήσεων της παρούσης φάσης της πλατφόρμας aesop.

Εκτίμηση του λόγου L/δ χρησιμοποιώντας υποδεκάμετρο ή μέτρο

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιώντας υποδεκάμετρο ή μέτρο μετρήστε με όση μεγαλύτερη ακριβεια μπορείτε το μήκος και την διάμετρο των κύκλων που κατασκευάσατε στην προηγουμενη φάση

Ερώτηση συμπλήρωσης κενών για τον σταθερό αριθμό L/δ

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τον υπολογισμό του μήκους κύκλου

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τον υπολογισμό του μήκους κύκλου

Ερώτηση συμπλήρωσης κενών για την εύρεση της ακτίνας κύκλου

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)