Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

10 λεπτά

Εισαγωγή

Στη φάση αυτή πρώτα θα γίνει μια συζήτηση με τους μαθητές για το τι είναι και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα κινούμενο σχέδιο παράλληλα με την επίδειξη της παρουσίασης και του βίντεο. (10 λεπτά)
 

Τι είναι το κινούμενο σχέδιο (Animation);

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε λίγα λόγια για να μάθετε.

Η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων δημιουργεί κινούμενο σχέδιο.

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στο Βίντεο για να δείτε το κινούμενο σχέδιο
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)