Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

20 λεπτά

Κίνηση και ήχος.

Φύλλα Εργασίας

Σ' αυτή τη φάση εμπλουτίζεται η προηγούμενη εργασία με νέα στοιχεία και συγκεκριμένα την εισαγωγή ήχου.
Οι μαθητές αρχικά ενημερώνονται για τα νέα στοιχεία του προγράμματος που θα τους χρειαστούν.
Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και τις διευκρινήσεις του εκπαιδευτικού, θα εξασκηθούν στην εισαγωγή ήχου και συνδυάζοντάς τον με τη βασική δομή επανάληψης "για πάντα" η εργασία θα αποκτήσει και μουσική επένδυση.
 

Νέες εντολές.

Διευκρίνιση: 
Δείτε την παρουσίαση και διαβάστε για όσα θα μας χρειαστούν σ' αυτή τη φάση.

Δραστηριότητα

Άσκηση αντιστοίχισης για όσα μάθατε μέχρι τώρα.

Διευκρίνιση: 
Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)