Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

35 λεπτά

Δημιουργία κίνησης ( Με αλλαγή ενδυμασίας).

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές αρχικά ενημερώνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού για τα στοιχεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και τις εντολές που θα τους χρειαστούν στην εργασία τους.
Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες των φύλλων εργασίας και τις διευκρινήσεις του εκπαιδευτικού, διερευνητκά και ανακαλυπτικά, θα δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα στο οποίο μια μπαλαρινούλα θα χορεύει αλλάζοντας στάσεις.
Θα γίνει χρήση της βασικής επαναληπτικής δομής "Για πάντα" με εντολή αλλαγής ενδυμασίας που προκαλεί κίνηση.

Οι ενδυμασίες.

Διευκρίνιση: 
Αυτό που βλέπετε είναι η καρτέλα "Ενδυμασίες". Πατήστε τα κόκκινα διαδραστικά σημεία και διαβάστε τις εξηγήσεις. Ταυτόχρονα να γίνεται συζήτηση.

Οι εντολές που μας χρειάζονται.

Διευκρίνιση: 
Δείτε την παρουσίαση και διαβάστε για όσα θα μας χρειαστούν.

Δραστηριότητα

Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)