Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

25 λεπτά

Όταν πολλοί κάνουν το ίδιο (Αντιγραφή σεναρίου)

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή επεκτείνουμε το σενάριο φέρνοντας κι άλλα πρόσωπα στη σκηνή τα οποία κάνουν όλα τα ίδιο (χορό) ανάλογα με τις ενδυμασίες που διαθέτουν και μαθαίνουν την εργασία αντιγραφής σεναρίου και πόσο διευκολυντική είναι.

Δείτε το παρακάτω Video που δείχνει πώς γίνεται η αντιγραφή σεναρίου

Διευκρίνιση: 
Πατήστε στο video

Δραστηριότητα

Επαναληπτική άσκηση

Διευκρίνιση: 
Μετακινείστε τις περιοχές με το κείμενο που είναι δεξιά κάτω από τα σωστά εικονίδια αριστερά.
Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)