Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πρώτες Βοήθειες

120 λεπτά

Πρώτες Βοήθειες

Οι μαθητές θα αλληλεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά ατυχημάτων. Στην αρχή θα τους ζητήθεί η άποψή τους σχετικά με τις ενέργειες που θα έκαναν σε περίπτωση ατυχήματος και μετά αφού αλληλεπιδράσουν με διαδραστικά εργαλεία θα διορθώσουν ή θα συμπληρώσουν τις στάσεις και απόψεις τους.

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ο φίλος σου χτύπησε στο πόδι του.

Βίντεο Κάταγμα

Διευκρίνιση: 
Παρακουλουθήστε το παρακάτω βίντεο και συζητήστε ξανά το προηγούμενο περιστατικό.

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Διευκρίνιση: 
Ο μαθητής θα παρακολουθήσει και θα αλληλεπιδράσει με το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ανακτηθεί από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ του Ι.Ε.Π.

Ο φίλος σου χτύπησε στο πόδι του.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Η φίλη σου έπαθε έγκαυμα

ΒΙΝΤΕΟ - ΕΓΚΑΥΜΑ

Η φίλη σου έπαθε έγκαυμα

ΠΝΙΓΜΟΝΗ

ΠΝΙΓΜΟΝΗ ΒΙΝΤΕΟ

Ερώτηση

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ - ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)