Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15 λεπτά

Ανάκληση προαπαιτούμενων γνώσεων

        Στη φάση αυτή, μέσω ερωταπαντήσεων θα γίνει ανάκληση  εννοιών που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση της δυναμικής ενέργειας. Για τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν διαφάνειες powerpoint οι οποίες θα ''τρέχουν'' παράλληλα με τις ερωταπαντήσεις.  Οι έννοιες  είναι οι ακόλουθες:

  •  μετατόπιση
  •  βάρος ενός σώματος ,που οφείλεται(στην αλληλεπίδραση το σώματος με τη γη)  και τους παράγοντες που το επηρεάζουν
  •  έργο  δύναμης 
  •  κινητική ενέργεια
  •  Αρχή διατήρησης της ενέργειας (Α.Δ.Ε.)                                                                                                                                                                                                                                                           Οι  διαφάνειες παρατίθενται στα διαδραστικά στοιχεία αυτής της φάσης σε μορφή διαφανειών και σε μορφή video

Παρουσίαση εννοιών, σχετικών με τη δυναμική ενέργεια

Διευκρίνιση: 
οι παρακάτω διαφάνειες προβάλλονται στους μαθητές σε μορφή power point

Παρουσίαση εννοιών, σχετικών με τη δυναμική ενέργεια

Διευκρίνιση: 
Σε πραγματικό χρόνο μαθήματος ,οι διαφάνειες προβάλονται σε powerpoint ακολουθώντας τη ροή των λεγομένων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)