Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation με την EasyLogo

45 λεπτά

Εισαγωγικές Έννοιες - Αναγνώριση Δομικών Στοιχείων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές έχουν προηγουμένως ασχοληθεί με δραστηριότητες εξοικείωσης, τόσο ακολουθιακής εκτέλεσης εντολών σε περιβάλλον LOGO, όσο και με τη σύνθεση και χρήση απλών διαδικασιών.

Μια από τις δραστηριότητες είναι και εκείνη με τους πέντε ανεμόμυλους που περιλαμβάνεται στη σελ. 194 στον οδηγό του εκπαιδευτικού (2011) για το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό (http://primedu-tpe.sch.gr/images/mydata/mathima_tpe/NeoSxol.ProgrSpoudPilotDhmot.pdf). Η παρούσα δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από τον ανεμόμυλο του οδηγού, και ουσιαστικά χρησιμοποιεί παραλλαγές του ανεμόμυλου για να συνθέσει την κινούμενη εικόνα ενός ανεμόμυλου με περιστρεφόμενη φτερωτή.

------------------------------------------------------------------------------------

Ως εισαγωγή στην έννοια της κινούμενης εικόνας, οι μαθητές παρακολουθούν κάποιο βίντεο που παρουσιάζει μια κινούμενη εικόνα με τη μορφή flipbook, όπως το Συνοδευτικό Βίντεο 1 που ακολουθεί.

Έπειτα από ολιγόλεπτη συζήτηση οι μαθητές διαπιστώνουν ότι το animation μπορεί να προκύψει από μια ακολουθία εικόνων που μοιάζουν μεταξύ τους, και που αν εμφανιστούν η μια μετά την άλλη με μεγάλη ταχύτητα, δίνεται στον θεατή η ψευδαίσθηση της κίνησης. Αυτή την πληροφορία καλούνται να εκμεταλλευτούν ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους κινούμενη εικόνα, χρησιμοποιώντας μια ακολουθία από στατικές εικόνες που θα σχεδιάσουν με το προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo.

------------------------------------------------------------------------------------

Στην 1η φάση εμφανίζεται η Συνοδευτική Εικόνα 2 στις οθόνες των μαθητών ή τον βιντεοπροβολέα. και οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν πόσες και ποιες είναι οι στατικές εικόνες που συνθέτουν την κινούμενη εικόνα και να τις ζωγραφίσουν στο χαρτί.

Στη συνέχεια καλούνται να αναλύσουν τις εικόνες αυτές, σε ολοένα και απλούστερα δομικά στοιχεία. Με τη αντίστροφη διαδικασία τα σχήματα αυτά συνδυάζονται ιεραρχικά για να συνθέσουν τις στατικές εικόνες και τελικά την κινούμενη εικόνα.

Συνοδευτικό Βίντεο 1: Παράδειγμα κινούμενης εικόνας

Διευκρίνιση: 
Παρατηρήστε ότι μια κινούμενη εικόνα αποτελείται από μια ακολουθία στατικών εικόνων που εναλλάσσονται γρήγορα.

Συνοδευτική Εικόνα 2: Ανεμόμυλος με περιστρεφόμενη φτερωτή

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Κυριαζής (Εκπαιδευτικός)