Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation με την EasyLogo

45 λεπτά

Υλοποίηση Στοιχείων - Σύνθεση Στατικών Εικόνων

Φύλλα Εργασίας

Αφού οι μαθητές έχουν αναγνωρίσει τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται οι εικόνες που θα πρέπει να σχεδιάσουν, στη συνέχεια καλούνται να υλοποιήσουν τα σχέδια αυτά.

Αρχικά σχεδιάζουν ένα κίτρινο ορθογώνιο, το οποίο το κάνουν διαδικασία με το κουμπάκι [+].

Έπειτα σχεδιάζουν ένα κόκκινο τρίγωνο και το κάνουν και αυτό διαδικασία με το κουμπάκι [+].

Στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα δυο αυτά κουμπάκια για να σχεδιάσουν ένα σπιτάκι, το οποίο επίσης γίνεται διαδικασία με το κουμπάκι [+].

Για την πλάγια φτερωτή σχεδιάζουν ένα φτερό, το κάνουν διαδικασία, και το χρησιμοποιούν μέσα σε μια επανάληψη για να βγάλουν ολόκληρη τη φτερωτή, που επίσης γίνεται διαδικασία.

Παρόμοια σχεδιάζουν και την κατακόρυφη φτερωτή, φτιάχνοντας ένα φτερό και βάζοντάς το σε επανάληψη.

Έχοντας έτοιμα όλα τα επιμέρους σχέδια, συνθέτουν τις δυο στατικές εικόνες του ανεμόμυλου χρησιμοποιώντας το σπιτάκι και τις δυο διαφορετικές φτερωτές. Ασφαλώς και οι στατικές εικόνες αποτελούν ξεχωριστες διαδικασίες.

Μια σημαντική παρατήρηση αποτελεί η αρχική και τελική θέση της γραφίδας. Όταν οι μαθητές σχεδιάζουν τις στατικές εικόνες, θα πρέπει να δώσουν σημασία από ποιο σημείο ξεκίνησαν να σχεδιάζουν, και στο τέλος να επιστρέφουν ακριβώς στην ίδια θέση και με την ίδια κατεύθυνση. Αν δεν επανέλθει η γραφίδα στην αρχική της θέση, η εναλλαγή των εικόνων θα έχει ως αποτέλεσμα να σχεδιάζεται η επόμενη εικόνα σε λάθος θέση ή με λάθος κατεύθυνση.

Διαδικασία 1 - Το κίτρινο ορθογώνιο θα χρησιμοποιηθεί για τον τοίχο στο σπιτάκι.

Διαδικασία 2 - Το κόκκινο τρίγωνο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγη στο σπιτάκι.

Διαδικασία 3 - Οι διαδικασίες Ορθογώνιο και Τρίγωνο θα χρησιμοποιηθούν για το σπιτάκι.

Διαδικασία 4 - Πλάγιο φτερό.

Διαδικασία 5 - Πλάγια φτερωτή.

Διαδικασία 6 - Κατακόρυφο φτερό.

Διαδικασία 7 - Κατακόρυφη φτερωτή.

Διαδικασία 8 - Ανεμόμυλος με πλάγια φτερωτή (Η πρώτη από τις στατικές εικόνες που θα συνθέσουν την κινούμενη εικόνα).

Διαδικασία 9 - Ανεμόμυλος με κατακόρυφη φτερωτή (Η δεύτερη στατική εικόνα που θα συνθέσει την κινούμενη εικόνα).

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Κυριαζής (Εκπαιδευτικός)